Thời gian khám bệnh từ: 7h00 - 20h00 (Từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Hotline: 0913 733 539

Dịch vụ

NHÀ THUỐC

Nhà thuốc đạt chuẩn GPP giúp khách hàng có thể mua được các loại thuốc thông thường cũng

như thuốc dùng cho việc điều trị chuyên biệt.

 

 

bảng giá