BẢNG GIÁ DỊCH VỤ _ KHÁM CHỮA BỆNH 2023

Mang sức khỏe đến cho mọi nhà
logo

Giờ làm việc:

Sáng: từ 7g00 - 11g30 Chiều từ: 14g00 - 19g30

Hotline tư vấn:

0913733539

Địa chỉ: 47 Đường Bà Triệu, Khu Phố 1, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn Tp.Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ _ KHÁM CHỮA BỆNH 2023

   

  TÊN DỊCH VỤ ĐVT   Đơn giá NHÓM
  1. XÉT NGHIỆM Y KHOA        
  XN RF LẦN 1 80.000 BỘ KHỚP
  XN ACID URIC LẦN 1 80.000 BỘ KHỚP
  XN CRP ( Định lượng) LẦN 1 150.000 BỘ KHỚP
  XN CRP LẦN 1 80.000 BỘ KHỚP
  XN ASO LẦN 1 80.000 BỘ KHỚP
  XN Tryglyceride LẦN 1 30.000 BỘ MỠ
  XN LDL-Cholesterol LẦN 1 30.000 BỘ MỠ
  XN HDL- Cholesterol LẦN 1 30.000 BỘ MỠ
  XN Cholesterol LẦN 1 30.000 BỘ MỠ
  XN ANTI THYROGLOBULINE . Lần  1 250.000 BƯỚU CỔ
  XN T3 LẦN 1 150.000 BƯỚU CỔ
  XN T4 LẦN 1 150.000 BƯỚU CỔ
  XN TSH LẦN 1 120.000 BƯỚU CỔ
  XN FREE T4 LẦN 1 120.000 BƯỚU CỔ
  XN FSH LẦN 1 170.000 BƯỚU CỔ
  XN FREE T3 LẦN 1 120.000 BƯỚU CỔ
  XN ANTI TPO LẦN 1 170.000 BƯỚU CỔ
  XN Toxo IgM ( CENTAUR) LẦN 1 200.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN Toxo IgG (CENTAUR) LẦN 1 200.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN Toxocara canis ( GIUN ĐŨA CHÓ ) LẦN 1 150.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN Strongyloides  Stercoralis (  GIUN LƯƠN ) LẦN 1 150.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN Sero Fasciola Hepatica ( SÁN LÁ GAN) LẦN 1 150.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN Paragonimus sp ( SÁN LÁ PHỔI ) LẦN 1 150.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN Gnathostoma spinigerum ( GIUN ĐẦU GAI ) LẦN 1 150.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN Cysticerose ( SÁN LÃI HEO ) LẦN 1 150.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN AMIBE LẦN 1 180.000 CHẨN ĐOÁN KST
  XN GROS LẦN 1 60.000 GAN
  XN BILIRUBIN (TP-TT-GT) LẦN 1 100.000 GAN
  XN G-GT LẦN 1 40.000 GAN
  XN ALT ( SGPT) LẦN 1 30.000 GAN
  XN AST (SGOT) LẦN 1 30.000 GAN
  XN NS1 ( Sốt xuất huyết ) LẦN 1 180.000 HUYẾT HỌC
  XN EV71 (tay chân miệng) LẦN 1 140.000 HUYẾT HỌC
  XN Fibrinogen LẦN 1 100.000 HUYẾT HỌC
  XN TCK LẦN 1 100.000 HUYẾT HỌC
  XN TQ LẦN 1 100.000 HUYẾT HỌC
  XN TS-TC LẦN 1 80.000 HUYẾT HỌC
  XN VS LẦN 1 60.000 HUYẾT HỌC
  XN Nhóm máu  LẦN 1 100.000 HUYẾT HỌC
  XN Công thức máu  LẦN 1 70.00 HUYẾT HỌC
  XN SXH IgG - IgM   1 180.000 HUYẾT HỌC
  XN RUBELLA IgG LẦN 1 200.000 MIỄN DỊCH
  XN RUBELLA IgM LẦN 1 200.000 MIỄN DỊCH
  XN ANA LẦN 1 100.000 MIỄN DỊCH
  XN VDRL LẦN 1 100.000 MIỄN DỊCH
  XN HIV LẦN 1 150.000 MIỄN DỊCH
  XN CLAMYDIA ( IgM-IgG ) Lần  1 450.000 MIỄN DỊCH
  XN MAGNESIUM Lần  1 100.000 SẮT HUYẾT THANH
  XN Amylase máu  LẦN 1 80.000 SẮT HUYẾT THANH
  XN Protein LẦN 1 80.000 SẮT HUYẾT THANH
  XN ALBUMIN MÁU LẦN 1 80.000 SẮT HUYẾT THANH
  XN Ferritin LẦN 1 140.000 SẮT HUYẾT THANH
  XN Fe LẦN 1 80.000 SẮT HUYẾT THANH
  XN ION ĐỒ LẦN 1 100.000 SẮT HUYẾT THANH
  ĐIỆN DI HEMOGLOBIN Lần  1 400.000 SẮT HUYẾT THANH
  XN ĐỘ LỌC CẦU THẬN + CREATINIEN LẦN 1 120.000 THẬN
  XN Creatine LẦN 1 30.000 THẬN
  XN Bun  LẦN 1 30.000 THẬN
  XN ĐƯỜNG 75g LẦN 1 120.000 TIỂU ĐƯỜNG
  XN INSULIN LẦN 1 110.000 TIỂU ĐƯỜNG
  XN HbA1C LẦN 1 120.000 TIỂU ĐƯỜNG
  XN GLYCEMIE LẦN 1 30.000 TIỂU ĐƯỜNG
  XN CALCI TOÀN PHẦN LẦN 1 80.000 TIM MẠCH
  XN TROPONIN T LẦN 1 200.000 TIM MẠCH
  XN TROPONIN I LẦN 1 160.000 TIM MẠCH
  XN CK-MB LẦN 1 120.000 TIM MẠCH
  XN CKP LẦN 1 50.000 TIM MẠCH
  XN CYFRA 21-1 ( PHỔI ) LẦN 1 250.000 UNG THƯ
  XN CA 19-9 ( TỤY ,MẬT ) LẦN 1 250.000 UNG THƯ
  XN CA-19-3 LẦN 1 250.000 UNG THƯ
  XN CA-15-3 ( TUYẾN VÚ ) LẦN 1 250.000 UNG THƯ
  XN CEA ( ĐẠI TRÀNG ) LẦN 1 220.000 UNG THƯ
  XN PSA ( TUYẾN TIỀN LIỆT ) LẦN 1 200.000 UNG THƯ
  XN FREE PSA LẦN 1 200.000 UNG THƯ
  XN AFP ( GAN ) LẦN 1 220.000 UNG THƯ
  XN CA 125 ( BUỒNG TRỨNG ) Lần  1 250.000 UNG THƯ
  GIẢI PHẨU BỆNH  Lần  1 500.000 UNG THƯ
  XN HBsAg LẦN 1 100.000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN ANTI HBs LẦN 1 100.000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN ANTI HCV LẦN 1 100.000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN ANTI HBs ( ĐỊNH LƯỢNG) LẦN 1 150.000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN  Anti HBeAg  LẦN 1 150.000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN HBsAg ( HBV - DNA) LẦN 1 650.000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN H.PYLORI LẦN 1 120000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN ANTI HBc LẦN 1 200000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN HBeAg LẦN 1 90000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN  H.PYLORI ( ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ) LẦN 1 300000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN HP TRONG PHÂN LẦN 1 150000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN HP THỔI LẦN 1 700000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN  HBsAg LẦN 1 100000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN HCV-RNA ĐỊNH LƯỢNG Lần  1 950000 VIÊN GAN SIÊU VI
  XN CÚM AB Lần  1 280000 XÉT NGHIỆM
  XN D-DIMER Lần  1 600000 XÉT NGHIỆM
  TEST NHANH COVID Lần  1 80000 XÉT NGHIỆM
  XN ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ COVID 19 Lần  1 350000 XÉT NGHIỆM
  XN TEST LAO Lần  1 150000 XÉT NGHIỆM
  XN HEROIN  LẦN 1 150000 XN NƯỚC TIỂU
  XN 4 CHẤT GÂY NGHIỆN LẦN 1 650000 XN NƯỚC TIỂU
  XN Microalbumin LẦN 1 100000 XN NƯỚC TIỂU
  XN ĐẠM NIỆU 24H LẦN 1 100000 XN NƯỚC TIỂU
  XN AMYLASE NƯỚC TIỂU LẦN 1 60000 XN NƯỚC TIỂU
  XN TPTNT LẦN 1 60000 XN NƯỚC TIỂU
  XN NUÔI CẤY + KSĐ (NƯỚC TIỂU ) Lần  1 300000 XN NƯỚC TIỂU
  XN CẤY NƯỚC TIỂU + KSĐ Lần  1 300000 XN NƯỚC TIỂU
  XN NUÔI CẤY + KSĐ ( PHÂN ) LẦN 1 300000 XN PHÂN
  XN MÁU TRONG PHÂN LẦN 1 100000 XN PHÂN
  XN KSTĐR LẦN 1 100000 XN PHÂN
  XN RUBELLA  (IgG+ IgM)  LẦN 1 400000 XN TIỀN SẢN
  XN BETA HCG máu LẦN 1 220000 XN TIỀN SẢN
  XN MÁU MẸ LẦN 1 650000 XN TIỀN SẢN
  XN TRIPLE TEST LẦN 1 550000 XN TIỀN SẢN
  XN DOUBLE TEST LẦN 1 550000 XN TIỀN SẢN
  XN NIPT Lần  1 5000000 XN TIỀN SẢN
  BÓ BỘT 750 Lần  1 750000 XN TIỀN SẢN
  XN PCR ĐÀM LẦN 1 180000 XN ĐÀM
  XN BK  ĐÀM LẦN 1 150000 XN ĐÀM
           
  2.SIÊU ÂM         
  SIÊU ÂM TỔNG QUÁT LẦN 1 150000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM ĐẦU DÒ ( ÂĐ ) LẦN 1 170000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM 4 CHIỀU LẦN 1 320000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM DOPPLER THAI LẦN 1 220000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM ĐỘ MỜ DA GÁY LẦN 1 220000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM THAI LẦN 1 150000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM TỔNG QUÁT + ÂM ĐẠO LẦN 1 230000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM 3 CHIỀU LẦN 1 300000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM BỔ SUNG ÂĐ LẦN 1 80000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM TIM LẦN 1 270000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM ĐM CẢNH ĐS LẦN 1 220000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM MẠCH MÁU CHI LẦN 1 220000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM VÚ LẦN 1 150000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP LẦN 1 150000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM MÔ MỀM LẦN 1 150000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM 3D SONG THAI LẦN 1 430000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM DOPPLER LẤY MẶT LẦN 1 320000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM BÌU Lần 1 150000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM SONG THAI LẦN  1 230000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM PHỤ KHOA Lần  1 150000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM 4D SONG THAI Lần  1 450000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM THAI ĐO HỞ EO TC # 16W Lần  1 220000 SIÊU ÂM
  SIÊU ÂM BỔ SUNG TQ Lần  1 60000 SIÊU ÂM
           
  3.X QUANG KỸ THUẬT SỐ        
  XQ TOÀN HÀM LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ RĂNG LẦN 1 50000 X QUANG
  XQ KHỚP GỐI T/N LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ NGỰC LẦN 1 150000 X QUANG
  XQ PHỔI THẲNG LẦN 1 150000 X QUANG
  XQ CSTL T/N LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ CS CỔ T/N LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ CẲNG CHÂN  T/N LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ CÁNH TAY T/N LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ KHUNG CHẬU LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ KUB LẦN 1 160000 X QUANG
  XQ ĐÙI T/N LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ CẲNG TAY T/N LẦN 1 180000 X QUANG
  XQ KHỚP VAI LẦN 1 160000 X QUANG
  XQ XƯƠNG ĐÒN LẦN 1 160000 X QUANG
  XQ BÀN CHÂN T/N LẦN 1 160000 X QUANG
  XQ BÀN TAY T/N LẦN 1 160000 X QUANG
  XQ CỔ CHÂN T/N LẦN 1 200000 X QUANG
  XQ CỔ TAY T/N LẦN 1 160000 X QUANG
  XQ KHUỶU TAY T/N LẦN 1 160000 X QUANG
  XQ SỌ THẲNG /NGHIÊNG LẦN 1 200000 X QUANG
  XQ BH ( XOANG ) LẦN 1 200000 X QUANG
  XQ GÓT CHÂN LẦN 1 200000 X QUANG
  XQ BLONDEAU Lần 1 150000 X QUANG
  XQ HIRTZ Lần 1 150000 X QUANG
  XQ SỌ  (N) Lần 1 150000 X QUANG
  XQ SỌ (T) Lần 1 150000 X QUANG
  XQ GÓT CHÂN T/N Lần 1 200000 X QUANG
  XQ XOANG Lần 1 200000 X QUANG
  XQ SỌ T/N Lần 1 200000 X QUANG
           
  4.SẢN PHỤ KHOA        
  CẤY QUE Lần  1 3200000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK ĐẶT THUỐC 100 Lần  1 100000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK KHÁM PHỤ KHOA + SOI CTC LẦN 1 150000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK LẤY VÒNG MẤT DÂY LẦN 1 800000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK XN MÁU MẸ LẦN 1 600000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK ĐẶT VÒNG NỘI TIẾT 4700 LẦN 1 4700000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK GIẢI PHẨU BỆNH 700 LẦN 1 700000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK CHẤM MÀO GÀ LẦN 1 150000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK XOẮN POLYP  CTC 300 LẦN 1 300000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK CELL- PREP (Tầm soát ung thư cổ tử cung ) LẦN 1 900000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK PAP SMEAR ( Tầm soát ung thư cổ tử cung ) LẦN 1 250000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK ĐO SỨC KHỎE THAI NHI ( ĐO NST) LẦN 1 150000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK THAY VÒNG SANH MỔ 850 LẦN 1 850000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK THAY VÒNG SANH THƯỜNG 700 LẦN 1 700000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK ĐẶT VÒNG SANH MỔ 600 LẦN 1 600000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK ĐẶT VÒNG SANH THƯỜNG 500 LẦN 1 500000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK LẤY VÒNG SANH MỔ 250 LẦN 1 250000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK LẤY VÒNG SANH THƯỜNG 200 LẦN 1 200000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK ĐẶT VÒNG NỘI TIẾT 5 LẦN 1 5000000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK SOI TƯƠI HUYẾT TRẮNG LẦN 1 80000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK NẠO LÒNG TỬ CUNG LẦN 1 700000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK VỆ SINH PHỤ KHOA Lần  1 50000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK ĐẶT THUỐC 50 Viên 1 50000 SẢN PHỤ KHOA
  SPK ĐẶT THUỐC 60 Viên 1 60000 SẢN PHỤ KHOA
  SIÊU ÂM BỔ SUNG TQ Lần  1 60000 SIÊU ÂM
           
  5.KHÁM         
  KHÁM BỆNH Lần  1 70000 KHÁM
  KHÁM THAI Lần  1 80000 KHÁM
  KHÁM PHỤ KHOA Lần  1 80000 KHÁM
  SOI CTC Lần  1 100000 KHÁM
  ĐIỆN TIM  Lần  1 50000 KHÁM
  KHÁM BỆNH CÓ THAI Lần  1 80000 KHÁM
  KHÁM PHỤ KHOA + SOI CTC Lần  1 150000 KHÁM
           
  6.DỊCH VỤ Y KHOA        
  DỊCH TRUYỀN GLUCO Chai 1 150000 DỊCH TRUYỀN
  DỊCH TRUYỀN PARA Chai 1 150000 DỊCH TRUYỀN
  DỊCH TRUYỀN AMINO Chai 1 270000 DỊCH TRUYỀN
  DỊCH TRUYỀN PANTO Chai 1 270000 DỊCH TRUYỀN
  DỊCH TRUYỀN NACL Chai 1 150000 DỊCH TRUYỀN
  DỊCH TRUYỀN LACTAT Chai 1 150000 DỊCH TRUYỀN
  DỊCH TRUYỀN POLYMIE 500ML Lần  1 250000 DỊCH TRUYỀN
  DỊCH TRUYỀN NACL 250ML Lần  1 130000 DỊCH TRUYỀN
  TIÊM SOLI-MEDON ỐNG 1 120000 TIÊM
  Tiêm Gentamycin 80 mg ống 1 70000 TIÊM
  Tiêm Mobic ống 1 80000 TIÊM
  Tiêm Tanganil ống 1 150000 TIÊM
  Tiêm 2 Gentamycin ống 1 100000 TIÊM
  Tiêm 1 oxy ống 1 100000 TIÊM
  Tiêm 2 Proget ống 1 150000 TIÊM
  Tiêm Voltaren ống 1 80000 TIÊM
  Tiêm Diclophenac ống 1 60000 TIÊM
  Tiêm Buscopan ống 1 80000 TIÊM
  Tiêm Depo( ngừa thai 3 tháng ) ống 1 250000 TIÊM
  Tiêm Depo ( khớp) ống 1 120000 TIÊM
  Tiêm Primperan ống 1 70000 TIÊM
  Tiêm Laros ống 1 80000 TIÊM
  Tiêm Omeprazone ống 1 100000 TIÊM
  Tiêm Cimetidine ống 1 60000 TIÊM
  Tiêm Hydro costisone ống 1 100000 TIÊM
  Tiêm Piracetam Ống 1 50000 TIÊM
  Tiêm Kcort ống 1 100000 TIÊM
  Tiêm Dexa ống 1 50000 TIÊM
  Tiêm Transamin ống 1 100000 TIÊM
  BETA METHASON Hộp 1 350000 TIÊM
  TIÊM SOLU MEDROL ngoại Lần  1 140000 TIÊM
  TIÊM CEREBROLYSIN 10ML Lần  1 150000 TIÊM
  KHÂU VẾT THƯƠNG 800 Lần  1 800000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  KHÂU VẾT THƯƠNG 350 LẦN 1 350000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 450 LẦN 1 450000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  KHÂU VẾT THƯƠNG 550 LẦN 1 550000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  KHÂU VẾT THƯƠNG 650 LẦN 1 650000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  KHÂU VẾT THƯƠNG 700 LẦN 1 700000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  KHÂU VẾT THƯƠNG 600. LẦN 1 600000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỄU PHẨU 1TR4 LẦN 1 1400000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 1TR3 LẦN 1 1300000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 1TR2 LẦN 1 1200000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  KHÂU VẾT THƯƠNG 500 LẦN 1 500000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 1TR LẦN 1 1000000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 900 LẦN 1 900000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 800 LẦN 1 800000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 700 LẦN 1 700000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 600 LẦN 1 600000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 500 LẦN 1 500000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  TIỂU PHẨU 400 Lần 1 400000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  KHÂU VẾT THƯƠNG 400 Lần  1 400000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  KHÂU VẾT THƯƠNG 450 Lần  1 450000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  BÓ BỘT 500 Lần  1 500000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  BÓ BỘT 550 Lần  1 550000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  BÓ BỘT 600 Lần  1 600000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  BÓ BỘT 650 Lần  1 650000 TIỂU PHẨU + KHÂU
  BÓ BỘT 700 Lần  1 700000 TIỂU PHẨU + KHÂU
           
           
           
           
  zalo
  Hotline

  Đặt lịch